Tips på hur man nätverkar på en jobbmässa

  • Reka hemma - Börja besöket redan hemma genom att gå in på webben för att se vilka företag som finns på mässan. Gör en priolista och skriv ner i vilken ordning du ska träffa de olika företagen.
  • Läs på - Använd internet och läs på om de företag du kommer att ta kontakt med. Då är du väl förberedd för ett givande samtal och vet också vilka typer av tjänster de söker.
  • Uppdatera ditt CV - Skriv ut ditt CV i flera ex. Skriv ett personligt brev till varje företag du kommer besöka. Använd dig av informationen du hittat på nätet.
  • Häng av dig kläderna - Du orkar mer och du ger dessutom ett mer avslappnat intryck. Finns inte gaderob? Häng jackan på armen. Lösningsfokus!
  • Ensam är stark - Gå inte i klunga – gå själv! Då blir du inte en i mängden och dina chanser att få bra personlig kontakt ökar avsevärt.
  • Gör intryck - Första sekundernas intryck är avgörande. På jobbmässor är attityden, glimten i ögat och din sociala kompentens det som spelar någon roll - Inte vad som står i ditt CV. Förbered gärna en presentation av dig själv hemma.
  • Frågor som inte bör ställas - Börja INTE med frågor om lönen, semester, anställningsvillkor och förmåner. Och säg inte att du blivit “ditskickad”. Visa i stället att du är intresserad av tjänsten och av företaget som arbetsplats. En jobbmässa erbjuder fantastiska möjligheter att träffa arbetsgivare.
  • Referera i samtalet - Referera till vad du läst på arbetsgivarens hemsida när du pratar med arbetsgivaren. Samtalet kommer igång lättare och du visar att du är intresserad och påläst.
  • Ta kontaktuppgifter - Be alltid arbetsgivaren om kontaktuppgifter eller ett visitkort för att du lättare skall kunna följa upp dina sökta arbeten.
  • Följ upp - Några dagar efter ditt mässbesök är det dags för återkoppling. Mejla eller ring de arbetsgivare du träffat. Referera till dem du pratat med på mässan. Våga be om att få komma på intervju!