Utbildning

Här finner du mer information om utbildningar och kurser.


Campus Mölndal

React
Är du arbetslös på grund av pandemin? REACT är projektet som hjälper dig att hitta din väg till arbetsmarknaden.

Projektet är till för dig som har blivit arbetslös eller inte har kunnat komma ut på arbetsmarknaden på grund av pandemin.

React är även till för dig som är nyanländ och arbetslös och för dig mellan 15-24 år som får stöd av det kommunala aktivitetsansvaret.


YH-utbildningar 

Läs mer om YH-Utbildningar på www.yrgo.se

YH står för yrkeshögskola och är en eftergymnasial utbildningsform. Att läsa en YH-utbildning har många fördelar och skiljer sig en hel del från att läsa på universitet eller högskola.

Leder till jobb

Fler än 9 av 10 som läser en yrkeshögskoleutbildning har jobb inom relevant yrkesområde sex månader efter examen (enligt mätningar från Myndigheten för yrkeshögskolan).


Universitet och Högskola

Vårterminen 2023


  • 15 september: Webbanmälan öppnar
  • 17 oktober: Sista anmälningsdag
  • 1 december: Sista kompletteringsdag
  • 9 december: Antagningsbesked med svarskrav
  • 19 december: Sista svarsdag
  • 22 december: Andra antagningsbeskedet


Arbetsmarknadsutbildning

Du som är inskriven på Arbetsförmedlingen och varit utan arbete under en period kan få möjlighet att läsa en Arbetsmarknadsutbildning.Mer information och vilka utbildningar som du kan studera finns på länken här nedan:
  Arbetsmarknadsutbildning - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Yrkeshögskola

Plushögskolan

Via Plushögskolan kan du läsa Yrkeshögskoleprogram med flera olika inriktningar. Just nu är ansökan öppen för en hel del utbildningar som leder till arbete. 

Läs mer om deras utbildningar och dina möjligheter på:

 www.teknikhogskolan.se 
 www.affarshogskolan.se

För flera Yrkeshögskoleutbildningar besök: 

www.yrkeshogskolan.se

 Där hittar ni alla YH utbildningar. Korta, långa och flexibla.  


Team Göteborg bidrar med ett värdskap som speglar hela staden. Ungdomar och unga vuxna med olika bakgrund från stadens alla delar erbjuds:
Klicka på Loggan här bredvid för mer information.
  • Utbildning inom evenemang
  • Jobbsökarhjälp
  • Mentorskap & ledarskap
  • Värdskap på stadens evenemang och möten

Sök till Höstens utbildningsomgång utav Människan bakom uniformen. Utbildningen är kostnadsfri och mer information hittar du på MBUs Facebooksida: https://www.facebook.com/mbugoteborg/?fref=ts eller om du klickar på Loggan här intill.