Lotta Susanne Forsberg och  Fredrik Karlsson har startat föreningen Skarpt Läge och  är initiativtagare och ansvariga för Jobb och kompetensmässan Skarpt Läge sedan starten 2014 och den digitala läroplattformen Skarpjobbpool, Mars, 2021.
Med kostnadseffektiva och enkla lösningar har Skarpt Läge mötesplatser har skapat tusentals jobb för unga/vuxna i Västra Götaland.


Skarpt Läge - Jobb och kompetensmässa

Skarpt Läge jobb och kompetensmässan har ägt rum varje vår sedan 2014 och hjälpt tusentals till jobb och studier. Närmare 10 000 besökare har besökt Skarpt Läge genom åren.

Vi anordnar Höstaktiviteter såsom At your service  besöksnäringsmässa, Jobbmässa på Nextstep och Jobb och kompetensmässan på Möllan tillsammans med Campus Mölndal.

Vi gör även mindre mötesplatser utefter behov/branch/för utvald målgrupp alltid utifrån ett hållbarhet och kompetensförsörjnings perspektiv.


Jobbpoolen - www.skarpjobbpool.se

Under Covid-19 fick föreningen tänka om från sina fysiska mötesplatser och ur detta växte Skarpjobbpool.se fram. Vår digital läroplattform som kompletterar våra fysiska aktiviteter. Plattformen är till för Arbetsgivare och arbetssökande  Plattformen har haft fler än 100 000 unika besökare sedan starten 1 Mars, 2021.

Här finns mängder av verktyg för arbetssökande och många möjligheter för arbetsgivare.

 • Lediga jobb att söka.
 • Mängder av inspiration. Filmer, dokument, webbinarier och information.
 • Annonsering för företag med rekryteringsbehov.


Arbetsplatsbesök

Vi gör det mycket enklare för er arbetsgivare som har svårt att hitta personal i dagsläget via ''Arbetsplatsbesök'' där vi personligen kommer till er.


Hur går Arbetsplatsbesöket till?
Vi kommer  till din arbetsplats med potentiella kandidater utifrån ert företags behov.
Här får ni chansen att marknadsföra  verksamheten, vad de olika arbetsuppgifterna innebär och intervjua våra kandidater som är  av intresse.

Vi hjälper till med uppföljning, kompletteringar och dom specifika kompetenser som efterfrågas.
En riktad Arbetsplatsrekrytering är effektiv för er och tar ca.60-90 minuter. Nu kan ni stärka upp  er personalstyrka/hitta rätt kompetens.


Uppföljningar/resultatredovisningar är vårt signum sedan starten 2014.

Vi mäter hur många jobb, intervjuer, studier m.m. som skapats, en månad efter Skarpt Läge Jobb och kompetensmässa, som redovisas på Residenset, Länsstyrelsen Västra Götaland, där alla delaktiga och intresserade är inbjudna. Inte minst viktigt för sponsorer, samverkanspartners.

Vi gör  även uppföljning sex månader senare, hur många unga som behöll jobben, varför de slutat. etc. Detta visar vilken hållbarhet, långsiktighet och oerhörda positiva samhällsvinster det blir.

Med högre budget kan vi fortsätta  stötta/handleda alla som behöver hjälp att hitta sysselsättning. Genom ökade samarbeten/komplettering av de insatser som redan pågår blir den viktigaste effekten att alla får ett arbete och sysselsättning, inte minst i våra utsatta områden.  De socioekonomiska fördelar och inte minst hälsoeffekter ger individen  en god framtid samt utöka sina nätverk och känna sig inkluderade.

Vad sparar samhället i skattemedel?

Budget/Utfall Skarpt Läge Jobb och kompetensmässa 2016-2022

Sex tillfällen á 3 timmar.

Totalt: 1250 000kr

              1016 jobb

= 1230kr per arbetstillfälle som skapats


Skolor, föreningar och organisationer

Vi besöker och skapar kontinuerligt nya kontakter samtidigt som vi vårdar våra befintliga samarbeten. För att bygga vårt nätverk så är vi på plats lokalt där individerna finns: Föreningar, skolor, organisationer, idrottsklubbar m.m.
 • Vi ingår i Ester Mosesson undervisning för de elever som läser Hotell/Turism.
 • Proaktiva aktiviteter på skolor, i föreningar och organisationer.
 • Bistår gymnasieskolor med LIA och Praktikplatser.


Proaktiv ’’Jobb/Nätverksskola''

Utifrån en ökad efterfrågan från gymnasieskolor och ungdomsföreningar, behöver vi öka takten på besök och stöttning ute bland elever och lärare. Detta innebär att vi bl.a. handleder ungdomar hur dom skall söka arbete, följa upp hur det går och vidga sina kontaktnätverk, det sker via våra proaktiva workshopstillfällen Jobb/Nätverksskolan. Självklart skall dessa insatser leda till jobb och att man hittar rätt aktivitet/studier.

’’Jobb/Nätverksskolan'' innehåller flera olika moment.

Exempel på olika målgrupper:

 • Gymnasieelever.
 • Unga som söker sitt första ferie/sommarjobb.
 • Nyanlända och flyktingar i alla åldrar.
 •  SPRINT ungdomar och de som faller under gymnasielagen.
 • Unga med funktionsvariation.
 • Föräldragrupper/anhöriga till målgruppen unga vuxna.

Skarpt Läge vill och kan fortsätta leverera verktyg, hjälpmedel, utöka antalet jobbmässor/mötesplatser och arbetsgivarbesök, för att alla skall känna sig mer säkra och motiverade att hitta rätt sysselsättning och öka sina nätverk.


Feriejobb och Praktikplatser

Vi vill fortsätta att stötta unga i gymnasiet att söka/få feriejobb, praktikplatser och LIA-Platser. Skarpt Läge bistår skolor, lärare och studieyrkesvägledare med studiebesök, hjälp med kontakter och tillvägagångssätt för att styrka kompetensen bland yrkesverksamma om ungas framfart på arbetsmarknaden och hur de bäst kan förbereda sig.