Lotta Susanne Forsberg och  Fredrik Karlsson är initiativtagare och ansvariga för Jobb och kompetensmässan Skarpt Läge sedan starten 2014 och läroplattformen Skarpjobbpool, Mars, 2021.
Med kostnadseffektiva och enkla lösningar har Skarpt Läge mötesplatser har skapat över 1000 arbeten för unga i Västra Götaland.


Jobbpoolen - www.skarpjobbpool.se

Skarpjobbpool är en digital läroplattform som kompletterar alla fysiska aktiviteter som föreningen Skarpt Läge utför. Den 1 Mars, 2021, lanserades, utifrån att inga fysiska möten kunde äga rum och Covid-19 härjade som mest. Här finns en ’’Öppen del’’ som alla har tillgång till. Skarpjobbpool innehåller bl.a. Lediga jobb att söka (från arbetsgivare ur vårt nätverk) inspirationsfilmer till olika yrken.

En landningssida Skarp Hälsa där du får direkt kontakt och råd om hur man kan dels få egen stöttning/coachning och om man har en närstående med psykisk ohälsa som behöver hjälp. Denna plattform behöver fortsätta utvecklas med mer innehåll d.v.s fler jobberbjudanden, utöka arbetsgivarkontakter, nätverk m.m.


Samverkan Nordost / Socialt utsatta områden

Här kan Skarpt Läge ytterligare komplettera/samarbeta med flera aktörer, bland annat Rädda Barnen, Framtidsbussen, SOS-Barnbyar, Fryshuset m.fl. där vi tar krafttag för att stödja de unga i Nordöstra Göteborg och våra socialt utsatta områden. För att få våra unga att hitta ett jobb/rätt sysselsättning. Skarpt Läge anordnar bl.a. konkreta arbetsgivarträffar/Skarpa jobbmässor och mötesplatser, där man aktivt kan söka jobb och framförallt få ett arbete och utöka sitt kontaktnät.


Feriejobb och Praktikplatser

Vi vill fortsätta att stötta unga i gymnasiet att söka/få feriejobb, praktikplatser och LIA-Platser. Skarpt Läge bistår skolor, lärare och studieyrkesvägledare med studiebesök, hjälp med kontakter och tillvägagångssätt för att styrka kompetensen bland yrkesverksamma om ungas framfart på arbetsmarknaden och hur de bäst kan förbereda sig.


Proaktiv ’’Jobb/Nätverksskola''

Utifrån en ökad efterfrågan från gymnasieskolor och ungdomsföreningar, behöver vi öka takten på besök och stöttning ute bland elever och lärare. Detta innebär att vi bl.a. handleder ungdomar hur dom skall söka arbete, följa upp hur det går och vidga sina kontaktnätverk, det sker via våra proaktiva workshopstillfällen Jobb/Nätverksskolan. Självklart skall dessa insatser leda till jobb och att man hittar rätt aktivitet/studier.

’’Jobb/Nätverksskolan'' innehåller flera olika moment.

Exempel på olika målgrupper:

  • Gymnasieelever.
  • Unga som söker sitt första ferie/sommarjobb.
  • Nyanlända och flyktingar i alla åldrar.
  •  SPRINT ungdomar och de som faller under gymnasielagen.
  • Unga med funktionsvariation.
  • Föräldragrupper/anhöriga till målgruppen unga vuxna.

Skarpt Läge vill och kan fortsätta leverera verktyg, hjälpmedel, utöka antalet jobbmässor/mötesplatser och arbetsgivarbesök, för att alla skall känna sig mer säkra och motiverade att hitta rätt sysselsättning och öka sina nätverk.