Bli Medlem i Föreningen Skarpt Läge

Stöd vårt arbete att göra fler mötesplatser och utveckla kostnadseffektiva
lösningar för att få ut fler unga/vuxna i arbete samtidigt som ni får ta del av verktyg och metoder, skapade för enklare och hållbarare rekrytering utav unga.

Skarp Medlem

Medlemskapet kostar arbetsgivare 25.000:- exkl. moms, per år och då ingår följande:

 • Förtur och garanterad plats till våra mötesplatser och jobbmässor.
 • Vi erbjuder handledning/stöd för ert företag hur ni ännu bättre kan arbeta med målgruppen unga vuxna 18-30år.
 •  Ni medverkar i Föreningen Skarpt Läges företagsnätverk, där vi anordnar företagsträffar och resultatredovisningar.
 •  Nyhetsbrev fyra gånger per år där ni kan annonsera/marknadsföra ert företag.

 • Ni som arbetsgivare får tillgång till Jobbpoolen där ni fysiskt kan få hjälp med matchning och rekrytering utav unga. Även digitala möjligheter att locka fler unga till er bransch.
 • Hjälp med rekryteringen - Om ni ej hittar rätt person på jobbmässan bistår vi med uppföljning och förslag på nya kontakter. Föreningen Skarpt Läge har ett stort antal kanaler för att nå arbetssökande, möjlighet att ni annonserar via vår webbsida och våra sociala medier.

 •  Under fliken ”Företagsmedlemmar” från Skarpt Läges hemsida får ni er logo och kontaktuppgifter redovisade.
 •  Medlemskapet är en god möjlighet för ert företag att arbeta strategiskt med CSR och hållbar rekrytering för bl.a. våra unga vuxna mellan 18-30 år och hjälpa dem till en ännu bättre start i arbetslivet.
 • Nyhetsbrev fyra gånger per år där ni kan annonsera/ marknadsföra ert företag.

Förenings Medlem

Medlemskapet kostar 10000:- exkl. moms, per år och då ingår följande:

 •  Vi erbjuder ett utbildningstillfälle för er målgrupp om hur de skall söka/få ett arbete.
 •  Era unga får tillgång till Jobbpoolen med både fysiska och digitala träffar.

 •  Garanterad plats på våra mötesplatser.
 •  Medverka i Föreningen Skarpt Läges företagsnätverk, där vi anordnar företagsträffar och resultatredovisningar.

 •  Nyhetsbrev fyra gånger per år.
 •  Under fliken ”Företagsmedlemmar” från Skarpt Läges hemsida får ni er logo och kontaktuppgifter redovisade.

Sponsra oss direkt via vårt bankgironummer:
8105-9, 694 248 963-1 - Swedbank