Campus Mölndal - React

Vad är REACT?

REACT är ett projekt som ökar dina möjligheter till jobb. Vårt mål är att du ska ha ett jobb eller studera när projektet är slut. Vi anpassar projektet så att du får den hjälp som du behöver. Hur lång tid du är med i projektet beror helt på dig som person.

Vi utgår ifrån din bakgrund, dina mål men även utifrån den efterfråga på yrken och kompetens som finns på arbetsmarknaden. På detta sätt kan vi se till att du får den hjälp just du behöver och att du har goda förutsättningar att få ett jobb efter din projekttid.

Hur hjälper vi dig?

Under projektets gång kommer du att ha möjlighet att delta i olika aktiviteter där du får vägledning och möjlighet att testa på olika yrken. Vi kommer även hjälpa dig att hitta företag och organisationer för att utöka ditt nätverk i branscher som efterfrågar den kompetens du har eller som du kan få med rätt utbildning.

Exempel på aktiviteter är:

  • Vägledningssamtal
  • Hitta företag som anställer den kompetens du har
  • Studiebesök
  • Företagsträffar
  • Grundläggande datoranvändning
  • Starta-eget-information
  • Prövningar för att få betyg i ämnen där du redan har kompetens
  • Hjälp med att hitta just DIN snabbaste väg till jobb eller studier

Vem är du?

Projektet är till för dig som har blivit arbetslös eller inte har kunnat komma ut på arbetsmarknaden på grund av pandemin. Projektet är även till för dig som är nyanländ och arbetslös och för dig mellan 15-24 år som får stöd av det kommunala aktivitetsansvaret.

Låter detta intressant?

Om du vill delta i projektet kan du skicka en intresseanmälan till REACT@molndal.se. När du har gjort detta får du en inbjudan till informationsträff på Campus Mölndal där du får träffa oss i projektet och andra som har visat intresse för att delta.

På informationsträffen kommer du att få svar på alla dina frågor. Du får också reda på hur projektet läggs upp och vilka
förväntningar som finns på dig som deltagare och vad du kan förvänta dig av att delta i projektet.


Läs mer på: https://www.molndal.se/campus-molndal/larcentrum/react.html